MammaVet.se    Tidsbilder.se
 
Hem arrow Konsumenträtt arrow Marknadsföringslag
Marknadsföringslagen

reglerar marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter, till exempel aktier och krediter. Reklamen ska följa god marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att skydda dig som konsument. Säljaren ska lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt.

Regler som en säljare inte får bryta mot

 • Reklamidentifiering
  Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.
 • Vilseledande reklam
  En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris.
 • Vilseledande förpackningsstorlekar
  En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
 • Vilseledande efterbildningar
  En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
 • Jämförande reklam
  En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.
 • Konkursutförsäljningar
  Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
 • Utförsäljningar
  Begreppet "utförsäljning" får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Realisationer
  Begreppet "realisationer" får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 • Obeställda produkter
  En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.
 • Förmånserbjudanden
  En säljare som erbjuder dig särskilda förmåner ska lämna tydlig information om villkoren för erbjudandet.
 • Garantier
  En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den.
 • Obeställd reklam
  En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om
  1. du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
  2. reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
  3. du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.
Den som bryter mot reglerna ovan kan förbjudas att fortsätta med sin marknadsföring. Även den som marknadsför otjänliga produkter till dig som konsument får förbjudas att fortsätta med det. Den som bryter mot marknadsföringslagen kan i vissa fall även bli skyldig att betala en särskild avgift på lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift tillfaller staten. Du som konsument kan få skadestånd av en säljare som har brutit mot lagen och därmed orsakat dig skada.
 
Loading...