MammaVet.se    Tidsbilder.se
 
Hem arrow Boende & Flytt arrow Försäkring
Försäkring

Utan försäkringar kan en olycka utvecklas till en personlig katastrof. Alla behöver vara försäkrade; unga, barn och äldre. Vi behöver försäkra såväl våra saker som oss själva.

Hemförsäkring
Du behöver en hemförsäkring även om du tycker att det du äger inte är så mycket värt. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls eller förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och överfallsskydd. Blir du indragen i en rättstvist täcker rättsskyddet kostnaderna för juridisk hjälp upp till ett visst belopp. Ansvarsskyddet gäller om du råkar skada andras egendom. Överfallsskyddet täcker utgifter om du blir överfallen, exempelvis läkarvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst och en engångssumma om du blir invalidiserad.
En hemförsäkring kan vara mer eller mindre omfattande. Välj en som motsvarar dina behov. De flesta försäkringar innehåller ett reseskydd. Om du reser mycket kan du teckna till ett utökat reseskydd med avbeställningsförsäkring, ett prisvärt alternativ till de avbeställningsskydd som researrangörerna säljer. Har du en dyr cykel bör du kolla om hemförsäkringen täcker den.

Allriskförsäkring är ett komplement till hemförsäkringen som ger ett vidgat skydd för din egendom och gäller till exempel om du snubblar och tappar kameran i sjön.

Glöm inte dig själv
En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader för läkarvård om du blir skadad i en olycka. Blir du invalidiserad får du ett engångsbelopp. Har du familj kan du behöva en livförsäkring. De flesta som jobbar är försäkrade via arbetsgivaren. Du kan komplettera med gruppförsäkringar genom facket eller med individuella försäkringar.

 
Loading...