MammaVet.se    Tidsbilder.se
 
Hem arrow Boende & Flytt arrow Bostadsbidrag
Bostadsbidrag

Bostadsbidrag kan du söka om du uppfyller någon av nedanstående kriterier;

  • Ungdom, fyllt 18 men inte 29 år
  • Värnpliktig
  • Förälder

Ungdom
Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur stort bidrag du får beror på hur många ni är i hushållet, hur mycket du betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Din inkomst före skatt påverkar också hur stort bidraget kan bli. Som inkomst räknas även 80 procent av studiebidraget.

Värnpliktig
När du gör värnplikt eller civilplikt kan du under vissa förutsättningar få familjebidrag i form av familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag. Dessa söker du hos Försäkringskassan. Läs mer om dessa och andra förmåner som du kan få som totalförsvarspliktig på Pliktverkets webbplats.

Förälder
Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. En förutsättning för att kunna få bostadsbidrag är att du bor och är folkbokförd i Sverige. I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för. Hur stort bidrag du får beror bland annat på hur många ni är i familjen, hur mycket du tjänar, hur mycket du betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Bostadsbidraget består av bidrag för bostadskostnader, ett särskilt bidrag för de barn som bor hemma och ett umgängesbidrag för de barn som hemma ibland.
Det särskilda bidraget för barn som bor hemma, kan du få om du har den rättsliga vårdnaden om barnet. Vid gemensam vårdnad kan du få det särskilda bidraget om barnet är folkbokfört hos dig.

Ansökan
Du ansöker om bostadsbidrag genom att fylla i en särskild blankett som finns på Försäkringskassans hemsida. Det är viktigt att du fyller i ansökan korrekt och bifogar de handlingar som behövs. Makar och sambor ska lämna in gemensam ansökan som båda har skrivit under. Bostadsbidrag beviljas tidigast från den månad ansökan inkommer till Försäkringskassan. Ansökan skickar du till ditt försäkringskontor.

Observera att om ni är samboende alternativt gifta räknas inkomsten ihop och får ej överstiga c:a 100 000 per år för att bli berättigade till bostadsbidrag. Vikigt att komma ihåg är att det bostadsbidrag som betalas ut är preliminärt och grundas på de siffror man självt valt att ange. Skicka därför in ändring till Försäkringskassan vid ändrade förhållanden. Annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig senare.

 
Loading...