MammaVet.se    Tidsbilder.se
 
Hem arrow Konsumentrtt arrow Avtalsvillkorslag
Avtalsvillkorslagen
skyddar dig mot oskäliga avtalsvillkor. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.
Lagen gäller främst standardavtalsvillkor, men även individuella villkor som en säljare använder när han erbjuder dig som konsument varor, tjänster eller andra nyttigheter, exempelvis el.

Om du och en säljare har olika uppfattningar om hur ett avtalsvillkor ska tolkas ska villkoret vid en tvist tolkas till din fördel.

Om ett avtalsvillkor är oskäligt, till exempel om en varas pris är alldeles för högt, får Marknadsdomstolen eller KO förbjuda säljaren att i framtiden använda liknande villkor. Förbudet kan förenas med vite, vilket betyder att säljaren får betala ett penningbelopp till staten om han bryter mot förbudet.

Ett avtalsvillkor är oskäligt om:
  • det ger dig sämre rättigheter än de du har genom till exempel konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen,
  • det leder till en så stor nackdel för dig att det inte blir en rimlig balans mellan säljarens och dina rättigheter, till exempel att endast säljaren kan säga upp avtalet,
  • det är vilseledande eller oklart formulerat så du blir missledd om dina rättigheter.
 
Loading...